• توهین اردوغان به ایران بعد از سعودالفیصل
    اردوغان کمی پس از توهین وزیر خارجه سعودی ها، با ادبیاتی توهین آمیز تر سخنانی مشابه سعودالفیصل بر زبان راند  تا نشان  دهد این متحد آمریکا، نه تنها در حمایت از گروه های تروریستی منطقه بلکه در هوچی گری همزمان علیه ایران نیز هماهنگ هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب