• چرا بندر بن سلطان برکنار شد؟
    روزنامه الاخبار لبنان در مقاله ای از وقوع دو کودتا در عربستان خبر داد و به بررسی علل و ریشه های برکناری بندر بن سلطان از قدرت و اهداف آینده آمریکا در عربستان پرداخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب