• سقف افزایش وام خرید مسکن
    بانک مرکزی به عنوان مرجع تایید طرح های تامین مالی بخش های اقتصادی، نتایج بررسی های خود درباره طرح پیشنهادشده از سوی وزارت راه  وشهرسازی مبنی بر «افزایش وام خرید برای ایجاد رونق در قسمت مصرفی بازار مسکن» را با تشریح «اشکالات قابل رفع در محتوای طرح» و همچنین «نحوه اصلاح طرح» اعلام کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب