• جزییات سقوط مرگبار دختران نوجوان در تهران
    «هیچ چیز در دنیا به اندازه «احتمالات» آدم را از پا درنمی آورد.» آیدا و فرناز هم قربانی همین احتمالات شدند؛ احتمال دادند که آن شب اگر با گره زدن ملحفه ها و پتوها بتوانند از طبقه چهارم آپارتمان شان به حیاط خانه برسند، دیگر آزادند؛ آزادی برای دختر ١٥ و ١٧ساله، اما به قیمت جان شان تمام شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب