• گاف داعش در فیلم سلاخی مصری‌ ها
    گروه تروریستی داعش با وجود به کارگیری پیشرفته ترین فناوری های تصویربرداری و مونتاژ سینمایی، در مونتاژ فیلم سربریدن 21 مسیحی مصری اشتباهی فاحش مرتکب شد؛ هرچند عده ای این قبیل "اشتباهات" را عمدی می دانند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب