• خطر کارت‌های اعتباری برای سلامت شما!!
    کارشناس بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفت: کارت های اعتباری یکی از وسایل مولد انرژی هستند که میدانهای مغناطیسی در اطراف خود ایجاد می کنند بنابراین برای به خطر نیافتادن سلامت،باید نکاتی را در استفاده از این نوع کارت ها مورد توجه قرار داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب