• بیدار شدن تمایلات جنسی و میل به رابطه صمیمی
     رابطه دوستی و صمیمیت یعنی توانایی در میان گذاشتن افکار و احساسات با یک دوست. در یک رابطه صمیمی، فرد احساس راحتی می کند و اطلاعاتی راجع به خود در اختیار دیگری قرار می دهد. گونه ای از این رابطه دوستی و صمیمیت مربوط به جنس مخالف می شود.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب