• سقوط از آن سوی بام قلیان
    جوان و نوجوانی که می شنود هر مرتبه استعمال قلیان به اندازه 70 نخ سیگار دود وارد ریه اش می کند، بر اساس یک محاسبه ساده ریاضی می پندارد به جای قلیان آخر هفته اش، روزی ده نخ سیگار بکشد تا با ریه و سلامتی اش بی حساب شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب