• سلامت مردم سوژه جدید سودجویان تلفنی!
    در بازار داغ تبلیغات تلفنی و بازاریابی های نوین، سلامت مردم نیز به سوژه جدید این سودجویان تلفنی تبدیل شده است که به بهانه دلسوزی برای مردم کالاهای خود را با متوسل شدن به روش های مختلف به فروش می رسانند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب