•  شخصیت‌شناسی سلفی‌بازها
    حتما این روزها بارها و بارها دیده اید كه در جمع های مختلف سلفی گرفتن باب شده است. عكس های سلفی (تصاویری كه توسط خود شخص از خودش گرفته می شود) سبكی از عكاسی است كه امروزه به یك اپیدمی تبدیل شده و بسیاری از شبكه های اجتماعی محیط مناسبی برای انتشار سلفی ها به شمار می روند، درنتیجه انتشار این تصاویر به شكل باورنكردنی در حال گسترش است.
  • سلفی بازها در معرض خطرند
    سلفی نگاری افراطی موجب تشدید اختلال روانی خودشیفتگی و نمایشگری در افراد خواهد شد، ضمن اینكه رفتارهای ضد فرهنگی و ضداجتماعی را دربلندمدت تقویت می كند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب