• آقا و خانم دکتر آینده سوگند بخورید که با جسد سلفی نگیرید!
    پزشكان آینده خیلی زودتر از رسیدن به مراسم قرائت سوگند در معرض آزمون های اخلاقی قرار می گیرند، از همان لحظه ای كه با لبخند، دوربین كوچك تلفن همراه شان را روی چهره خودشان و جسم بی جان روی تخت تشریح نشانه می روند و عکس سلفی می گیرند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب