• نظر مردان درباره انواع مد و پوشش زنانه چیست؟
    همه ما میدانیم که برخورد زن ها و مردها نسبت به مد چگونه است .آنچه ما خانمها میپسندیم مردها از آن بدشان میاید. آنها مدگرایی را درک نکرده و فکر میکنند ما بیش از حد تسخیر مدگرایی شده ایم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب