• سه سناریوی هولناک برای یک جنایت
    مادر با دخترش همراه شده بود، اما می گفت هرگز به قتل فکر نمی کرد. پدر بدرفتار کشته شد. دختر جوان اعتراف کرد 60 روز برای جنایت نقشه کشیده است. پرونده این جنایت پنهان با عذاب وجدان باز شد و حالا یک زن و دو دختر به اتهام قتل پدر بازداشت شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب