• لباس 180ساله بر تن لیلا حاتمی در کن
    مرسوم است هنرمندان حاضر در جشنواره های فیلم، لباس های ویژه  شرکت در این مراسم را که توسط مشهورترین طراحان مد و لباس آماده شده ، به تن کنند؛  اما لیلا حاتمی  در کن 2014 با یک سنت شکنی، لباسی را پوشید که حدود 180 سال قدمت دارد و نمونه ای بارز از هنر سنتی ایران، یعنی نقده دوزی است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب