• فاصله بین دو بارداری، چقدر باید باشد؟
    بررسی شاخص زايمان های زودرس و پيش از موعد نشان می دهد در مادرانی که فاصله بين دو بارداری آنها کمتر از ۳ سال بوده، احتمال زايمان زودرس افزايش يافته است و نوع زايمان تفاوت نمی كند.
  • در چه سنی بارداری مناسب است؟
    پژوهشگران تحقیقات زیادی در مورد زمان های متفاوت بارداری انجام داده اند و نتیجه اینکه بالاترین نقطه و اوج توانایی باروری در زنان در ۲۴ سالگی است.تمامی خانم ها در هنگام تولد بالاترین میزان تخمک ها را جهت باروری دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب