• پاسخ به سه ابهام درباره زلزله تهران
    زمين لرزه   بامداد ديروز در دماوند كه با بزرگي 3/4 ريشتر، شرق تهران را به صورت خفيف تكان داد، بار ديگر پرسش ها درباره زمان احتمالي زلزله بزرگ پايتخت را در كانون توجه قرار داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب