• نکات مهمی که زنان باید در مورد تغذیه خود بدانند
    همانگونه که انسان های مختلف نیازهای تغذیه ای متفاوتی دارند که برحسب نوع فیزیک بدن و میزان فعالیت از فردی به فرد دیگر، فرق می کند، زنان و دختران نیز بر حسب جنسیت خود، نیازهای تغذیه ای متفاوتی دارند. از جمله  اینکه زنان و دختران به آهن نیاز بیشتری دارند و در صورتی که نیاز آنها تأمین نشود، به سرعت در معرض ابتلا به کم خونی و فقر آهن قرار می گیرند. هم چنین بدلیل مستعد بودن بیشتر برای ابتلا به پوکی استخوان، توجه به مصرف کلسیم و ویتأمین D در آنها ضروری است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب