• قیمت مسکن در تهران
    واحدهای مسکونی معرفی شده در ستون امروز نبض بازار وضعيت آپارتمان هايي را حكايت مي كند که قیمت پیشنهادی فروش آنها تا مرز 110میلیون تومان از سوی مالکان تعیین شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب