• سوالات شرعی راجع به وضو
    سوال: آیا خشك بودن دست و صورت قبل از وضو لازم است؟
  • در چه شرایطی آب چیز نجس را پاک می کند
    چه شرایطی باید لازم و مهیاباشید تا آب چیزهای نجس را پاک کند. اگر کسی بداند و یا احتمال دهد که به واسطه ی عمل به بعضی احتیاطات مبتلا به وسواس می شود، نباید آن احتیاط را عمل کند، مثلاً اگر می داند برای آب کشیدن متنجّس یک بار آب ریختن کافی است، نباید احتیاطاً دو بار یا بیشتر آب بریزد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب