• سوال دختر بچه فیلیپینی از پاپ که بدون پاسخ ماند!
    پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک در جریان سفر خود به فیلیپین، وقتی  قصد سخنرانی در دانشگاه مانیل را داشت، در برابر سؤال سخت یک دختربچه قرار گرفت؛ پرسشی که باعث شد پاپ به جای قرائت متن سخنرانی از پیش آماده شده خود، به زبان اسپانیولی از بی جواب بودن سؤال گلیزل پالومار ۱۲ ساله  بگوید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب