• در یک ساعت 400 کالری بسوزانیم
    تنها چیزهایی که احتیاج دارید، یک دست لباس راحت و یک جفت کفش مناسب برای پیاده روی است. اگر وضعیت بدنی نسبتا خوبی دارید، می توانید در حین پیاده روی، با وزنه نیز تمرین کنید تا انرژی بیشتری مصرف کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب