• وام آسان یا سود ارزان؟
    «در شرایط کنونی باید تسهیلات بانکی به اندازه کافی در اختیار فعالان صنعتی قرار گیرد.» این موضوعی است که با توجه به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز 150 هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید در کانون توجه قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب