• تعیین جنسیت جنین به روش سنتی
    اگر هنوز جنین تان آنقدر بزرگ نشده که سونوگرافی بتواند جنسیتش را تشخیص دهد، از مادربزرگ تان برای تعیین جنسیت کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب