• اجرای طرح امر به معروف توسط سپاه و بسیج
    نمایندگان مجلس با پیشنهاد علی مطهری در طرح امر به معروف و نهی از منکر موافقت و مقرر کردند که بسیج و سپاه به منظور اقدام عملی، ضابطان اجرای امر به معروفی و نهی از منکر شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب