• سگ های شبیه به خرس پاندا
     تا حالا سگ های شبیه به خرس پاندا دیده بودید تا دهه پیش در ذهن یک چینی در صورت مشاهده ی یک سگ در خیابان تنها یک موضوع خطور می کرد: به به! چه نهار خوشمزه ای. عجب غذایی بخورم من.ولی امروزه به نظر می رسد د

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب