• هر خانواده ایرانی باید 2 یا 3 فرزند داشته باشد
    معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: سیاست دولت و کشور افزایش نرخ باروری است و هر خانواده باید 2 تا 3 فرزند داشته باشند در راستای افزایش نرخ باروری باید ضمن اینکه این نرخ را از 1.8 به 2.1 نزدیک کنیم سلامت کودک و مادر را نیز تامین کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب