• دیدار خارجی‌احمدی‌نژاد در سکوت
    دوستانش از حزب وطن تركیه به ایران آمده اند تا او را ببینند. انگار قرار است پس از مرگ «هوگو چاوز»، باز او یك رفیق در سیاست خارجه و مبارزه با امپریالیسم داشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب