• تقویت جهت‌گیری سیاست خارجی روسیه به شرق
    روسیه بعد از آغاز مناقشه با غرب بر سر اوکراین، به سمت جهت گیری مرسوم خویش به سمت شرق بازگشته، به تقویت هرچه بیشتر روابط با چین پرداخته و مناسبات خود را با کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، مصر و ایران افزایش داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب