• واکاوی طرح ایجاد منطقه حایل در سوریه
    فشارهای مستمر جبهه ضدسوری اخیرا با طرح مجدد ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه توسط ترکیه، وارد مرحله جدیدی شده است، اما معادلات سیاسی و میدانی در سوریه به گونه ای به نفع نظام دمشق است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب