• عارف: حرف آخر را مردم می‌زنند
    وی خاطرنشان کرد:تجربه دوران سازندگی، اصلاحات و 24 خرداد نشان داد که برای سامان امور کشور و رسیدن به آرمان، توسعه و پیشرفت هیچ راهی به جز مشارکت مردم و حضور تمام گروه های سیاسی وجود ندارد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب