• رفتارهای عجیب سیاستمدارانی که شکار شد
    سیاستمداران دنیا هنگام دید و بازدیدها و فعالیت های روزمره خود لحظات و حرکاتی دارند که به نظر می رسد فقط عکاسان حرفه ای قادر به ثبت آنها هستند ، اما معمولا سیاسیون از انتشار این گونه تصاویر چندان دل خوشی ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب