• آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها با قطر
    وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قطر با بیان اینکه ایران اولویت برقراری روابط را با همسایگان می داند، گفت: با وحدت و صمیمیت بیشتر می توانیم جلوی حرکت های تند را در منطقه بگیریم و در تحکیم روابط برادرانه بین دو کشور گام برداریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب