• آینده‌ای درخشان برای سیدحسن خمینی
    پس از انتشار گفت وگوی حجت الاسلام دعایی با هفته نامه صدا، آقای جاوید قربان اوغلی از دیپلمات های باسابقه کشورمان توضیحاتی درباره مطالب مطرح شده در آن گفت وگو مرقوم کردند. بعد از مشورت با حجت الاسلام دعایی بنا بر این شد که توضیحات آقای قربان اوغلی به همراه متن کامل گفت وگو که توسط آقای دعایی در اختیار «شرق» قرار گرفته، هم زمان منتشر شود. آنچه در پی می آید گفت وگوی مذکور و توضیح جاوید قربان اوغلی در این باره است:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب