• خاتمی با بهزاد نبوی دیدار کرد
    سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور اسبق و لیدر جریان اصلاحات، روز جمعه دوم خرداد به دیدن مهندس بهزاد نبوی، یکی از موثر ترین اصلاح طلبان در حماسه ی دوم خرداد 76 رفت که به تازگی از زندان آزاد شده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب