• سیلی محکم معلم، پایان صحبت دانش‌ آموز!
    تنبیه بدنی دانش آموزان همواره از خطوط قرمز آموزش و پرورش محسوب شده و می شود. امروز همه می دانند که اصلاح رفتار دانش آموزان خطاکار با تنبیه بدنی نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه اثری منفی بر روح و روان دانش آموزان گذاشته و آنان را از درس و مشق فراری می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب