• شناسایی یکی از اجساد سیل اخیر
    احسان نصیری روز سه شنبه درگفت وگویی افزود: این جسد که به علت از بین رفتن بخشی از آن قابل شناسایی نبود، با آزمایش DNA شناسایی و تحویل خانواده اش شد.
  • سرنوشت مفقودان سیل اخیر
    تاکنون جسد ۱۷ نفر از قربانیان حادثه سیل و طوفان تیر امسال، برای تعیین هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب