• نگاهی به مخاطرات سیل‌های اخیر
     میزان افزایش دما در نیمکره شمالی براساس تغییرات اقلیمی حدود 013 / 0 درجه سانتی گراد در سال برآورد می شود که بر این اساس می توان میزان افزایش دما در سده بیست و یکم را حدود 3 تا 6 درجه سانتی گراد برآورد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب