• در امتداد تاریکی ... "سیم کارت بی هویت"!
    وقتي برادرم با چهره اي خشمگين و در حالي که زنجير فلزي را در دست داشت به سراغم آمد، خيلي وحشت کردم، مي دانستم او مطالب زشتي را که با تصوير من در يکي از شبکه هاي اجتماعي منتشر شده ديده است، اما نمي توانستم بي گناهي ام را ثابت کنم و تنها با هر ضربه اي که برادرم بر پيکرم فرود مي آورد اشک مي ريختم تا اين که ...  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب