• 9 تصور غلط درباره سیگار
    خطرات ناشی از سیگار کشیدن بر همه معلوم است. سیگار کشیدن در محیط های بسته مثل اتاق کار، داخل خانه، رستوران و ... اثرات مضر بیشتری دارد. در این مقاله 9 باور غلط درباره کشیدن سیگار را بیان می کنیم.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب