• محاسن لایحه جدید تقسیمات کشوری
    سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت های سیاسی و تنش زا مدنظر قرار گرفته است...
  • قیمت خانه امسال افزایش نخواهد داشت
    بخش مسکن در سال جدید رشد قیمتی را تجربه نخواهد کرد و هر گونه تغییر قیمتی در این بخش همگام با تورم عمومی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب