• تشنج و اعتراض بورس تهران را به هم ریخت
    سقوط پی در پی شاخص بورس در ماه های اخیر و عدم اعلام برنامه های عملیاتی و اجرایی شفاف از سوی دولت، باعث تجمع سهامداران در ساختمان حافظ شد.
  • دو مقصد احتمالی بورس تهران
    بررسی نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی که رابطه نزدیکی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار دارد، نشان می دهد در حال حاضر، این نسبت در کمترین مقدار 5 سال گذشته خود قرار گرفته است و انتظار تغییر مسیر وجود دارد؛ بنابراین در  2 سناریو فرض شده است نسبت مزبور از 3/1 مرتبه به 2 و 6/1 مرتبه می رسد. بر اساس سناریوهای مزبور، رشد متوسط قیمت ها تا پایان سال به 64 و 31 درصد و همچنین نسبت P/E مورد انتظار 8 و 4/6 مرتبه خواهد بود. 
  • شاخص کل بورس مثبت شد
    شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات امروز با 15 واحد رشد در ارتفاع 71 هزار و 402 واحدی قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب