• شارژ تلفن همراه با گِل!
    با توجه به اهمیت باتری ها در زندگی امروزه، محققان همواره در تلاشند تا با کم کردن وزن، حجم و قیمت استفاده از باتری ها را آسان تر کنند و اکنون آنها از باتری جدیدی رونمایی کرده اند که تنها با خاک رس، انرژی ذخیره می کند‍.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب