• تست: به گوشی‌بازی معتاد هستید؟
    وقتي شارژ تلفن هوشمند شما همراه تان نيست و باتري اش رو به تمام شدن مي رود، چه احساسي پيدا مي كنيد؟ حسي شبيه به گم كردن يكي از عزيزان تان سراغ شما مي آيد و اضطرابي همراه با ناراحتي در دل تان مي نشيند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب