• شال خنک برای این تابستان گرم
     زیبایی شال تابستانی، در کنار طرح و رنگ مناسب، به خنک بودن آن است. برای این روزها که از آسمان گرما می بارد، روسری های نخی یا روسری هایی که بیشتر آنها را نخ تشکیل بدهد، یک غنیمت بزرگ هستند. در اینجا مجموعه ای از شال های تابستانی را به شما معرفی می کنیم که ازجنس حریر وساتن هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب