• روایت زن شاهد سقوط هواپیما
    احساس کردم شاید من حساسیت زیادی به خرج می دهم و فکر می کنم هواپیما رو به پایین در حال حرکت است و لحظه به لحظه به زمین نزدیک می شود سر هواپیما رو به پایین بود....
  • سقوط نخستین شهر شیعی در عراق
    افراد مسلح وابسته به گروه دولت عراق و شام موسوم به (داعش) شهرک تل عفر واقع در شمال غرب عراق را تحت کنترل خود درآوردند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب