• ما شاگرد سپاه پاسداران هستیم
    نماینده حزب الله لبنان در تهران گفت: هر چه داریم از امام حسین (ع) است، حزب الله شاگرد اصلی سپاه بوده و هست و افتخار می کنیم کسانی که در لبنان و سوریه زحمت کشیده و می کشند افرادی مانند سردار شهید الله  دادی بوده و هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب