• درباره حاشیه سازی برای هندوانه های ایرانی
    بدون شک تولید بدون ضابطه و تقلب در تولید در همه جا دنیا وجود داشته و کشور ما نیز جدای از این واقعیت نمی باشد که اگر غیر از این بود و تقلبی صورت نمی گرفت، وجود دستگاههای نظارتی بی مفهوم می گردید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب