• این ستاره ها کپی برابر اصل یکدیگرند!
    قرن ها است که در دنیای رسانه، داستان و ادبیات «همزاد» وجود داشته است. همزادها انسان هایی بسیار شبیه به هم و یک جورهایی مثل بدل یکیدیگر هستند. 
  • شباهت چهره های ایرانی با چهره های جهانی
    در سینمای ایران به جز حسام نواب صفوی بازیگران دیگری هم هستند که شباهت زیادی به ستاره ها و چهره های مشهور در سراسر جهان دارند. این عکس ها را ببینید و خودتان قضاوت کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب