• وجه اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی بازگردانده شده است
    معاون اول قوه قضائیه درباره اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی گفت: این فساد بانکی به معنی گرفتن و برنگرداندن پول نبوده بلکه عمده آن بین دو بانک رخ داده و وجه در گردش بوده است و ظرف سه چهار روز پول به شبکه بانکی برگردانده شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب