• شبکه تهران ، شبکه ملی شد!
    در این انتصاب از پنجمین شبکه تلویزیون به عنوان شبکه «تهران» نام برده نشده و مأموریت آن نیز در زمینه اقتصادی تعریف شده است.
  • درخواست نرگس محمدی برای ساخت «ستایش3»
    نرگس محمدی بازیگر نقش «ستایش» این شخصیت را درگیر خاطرات گذشته خود دانسته و گفت ستایش هنوز در گذشته مانده است و آن را برای خودش مرور می کند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب